Ürünlerimiz

Müşteri İletişim Yazılımları

Winner Autodialer

Winner Autodialer

Genesys Pure Connect
ile entegre veya kendi çağrı merkezi yazılımı ile çalışabilen ve belirlenen sürelerde istenen çağrıları otomatik olarak gerçekleştirerek gerekli anonsları okuyup tuşlamaları alarak detaylı olarak raporlayan yazılımdır. Tahsilat, telesatış ve bilgilendirme amacıyla yapılan dış aramaların kolaylıkla yönetilmesini, anlık olarak izlenmesini ve geriye dönük raporlanmasını sağlar.

Genesys Pure Connect CTI

Bilgisayar - Telefon entegrasyonunu sağlayarak çağrı merkezi müşteri temsilcilerinin tek ekran üzerinden ses ve iş fonksiyonlarını birlikte yürütebildikleri Genesys Pure Connect ürünü ile tam entegre, IceLib kütüphaneleri kullanılarak geliştirilmiş, Interaction Desktop ve Interaction Scripter uygulamalarının yerine geçmek üzere hazırlanmış yazılımdır.

Genesys Pure Engage CTI

Bilgisayar - Telefon entegrasyonunu sağlayarak çağrı merkezi müşteri temsilcilerinin tek ekran üzerinden ses ve iş fonksiyonlarını birlikte yürütebildikleri Genesys Pure Engage ürünü ile tam entegre, Platform SDK kullanılarak geliştirilmiş, Genesys'in kurumsal çözümü olan IWS ürünün yerin geçmek üzere hazırlanmış yazılımdır.

Kurumsal Yazılımlar

CRM, Ön Muhasebe ve Stok Yazılımı

Stok üzerinden B2B veya B2C satış ve pazarlama gerçekleştiren firmalara yönelik geliştirilen teklif, satış ve stok yönetimlerini içeren bulut tabanlı yazılımdır.

Kira ve Kiracı Takip Yazılımı

Farklı kişi veya kurumların sahip oldukları taşınır ve taşınmazların kira, aidat, vergi ve dava takibinin yapılabildiği yazılımdır.

Talep Yönetimi ve Satınalma Yazılımı

Kurumsal organizasyoların farklı birimlerinden gelen satınalma taleplerinin merkezi satınalma ofisleri tarafından karşılandığı, raporlandığı ve depo yönetiminin yapıldığı yazılımdır.

FlexyWork

Esnek çalışma modelinde verimliliği en üst seviyede tutmak,çalışan eforlarını doğru şekilde hesaplamak ve gereksiz lisans maliyetlerinin tespitini yapmak için geliştirilen yazılımdır.

Dağıtımını Yaptığımız Yazılımlar

DataSoft

20 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Datasoft Programları, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile muhasebe büroları için kullanımı kolay, işlevsel ve uygun maliyetli çözümler sunmaktadır. Tüm ürünler, hem birbirinden bağımsız; hem de istenirse tam entegre çalışan modüllerden oluşmaktadır.

KobiPack

Üretim ve ihracatta bir misyonu üstlenen veya ülke içerisinde ticaretle uğraşan firmalarımızın günlük ve gelecekteki büyüme ihtiyaçlarını da gözönünde bulundurarak, esnek tanımlamalı, şubeli veya şubesiz çalışma imkanı sağlayan, tamamen parametrik Windows uyumlu yazılımdır.

E-Fatura

Arşiv maliyetlerini ve ibraz sürelerini de kısaltan E-fatura, şirketlerin tahsilat ve ödeme süreçlerindeki kısalmayla nakit akışında hız ve öngörülebilirliğe büyük katkılar sağlıyor. E-fatura finans kurumları için güvenilirlik göstergesi, teminat ve hatta temlik edilmesi kolay bir veriye dönüşebilecek bir uygulamadır.

E-Arşiv

EFKS kurum ve kuruluşların düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması şartı ile faturalara ait ikinci nüshaların kağıt olarak saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran; ayrıca alıcılarına verilmek üzere hazırlanan birinci nüsha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına imkan sağlayan bir uygulamadır.

E-Defter

ERP sistemlerinden bağımsız kullanılan tüm muhasebe programları ile tam entegre çalışabilen, mevzuatın tüm gereklerini yerine getiren E-Defter çözümüdür.Yazar Kasa / POS

Yazar kasa ve pos ile DataSoft yazılımlarının entegrasyonunu sağlayan çözümdür.